THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 0 lần rs - 300lv - 20000 point - 2 tỷ zen

• Website: Mu1vn.info
• Tài khoản: Mu1vn.info
• Fanpage: https://www.facebook.com/mu1vninfo-471125253290679/
• Version : 7.0 New Wing 4 + New Wing 5+ New Wing 6
• **m Máy Chủ : Free
• Exp : 1999x
• Drop : 50%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM


♥ Khái Quát...


MUKEEPPOINT - wWw.mu1vn.info ( Test Lai )
THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 0 lần rs - 300lv - 20000 point - 2 tỷ zen

• Website: Mu1vn.info
• Tài khoản: Mu1vn.info
• Fanpage: https://www.facebook.com/mu1vninfo-471125253290679/
• Version : 7.0 New Wing 4 + New Wing 5+ New Wing 6
• **m Máy Chủ : Free
• Exp : 1999x
• Drop : 50%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM


♥ Khái Quát...


MUKEEPPOINT - wWw.mu1vn.info ( Test Lai )

Diễn đàn thảo luận vnDev.Games.COM - http://vndev.games