SERVER MỚI THẾ GIỚI - HERO-MU
Hero-mu.net


MU Keep Point 2018


Alpha Test Game 09h00 - 14/2/2018
Open Chính thức 1h00 - 16/2/2018

THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 5 lần rs - 400 lv - 20000 point - 2 tỷ zen

•...

Hero-mu.net | MU Keep Point 2018 | Đông người chơi
SERVER MỚI THẾ GIỚI - HERO-MU
Hero-mu.net


MU Keep Point 2018


Alpha Test Game 09h00 - 14/2/2018
Open Chính thức 1h00 - 16/2/2018

THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 5 lần rs - 400 lv - 20000 point - 2 tỷ zen

•...

Hero-mu.net | MU Keep Point 2018 | Đông người chơi

Diễn đàn thảo luận vnDev.Games.COM - http://vndev.games