Hi, tất cả mọi người, tôi có một tập tin bmd rất mát mẻ. Đây là một loài rồng xuất hiện trong hình nền. Nó có chiều cao thấp khi nó thay đổi quái...
Hi, tất cả mọi người, tôi có một tập tin bmd rất mát mẻ. Đây là một loài rồng xuất hiện trong hình nền.
Nó có chiều cao thấp khi nó thay đổi quái vật, có bất kỳ chuyên gia nào giúp thay đổi độ cao của da này, do đó trông giống như bay. Tôi cố gắng thử nhưng không biết làm thế nào để làm cho hoạt hình hoạt động tốt khi nâng cao chiều cao của mô hình


https://drive.google.com/open?id=1Vs...ieonqI2SbobwS_
Ảnh thu nhỏ đính kèmDiễn đàn thảo luận vnDev.Games.COM - http://vndev.games