Link Sever : Tải Về Tại Đây
Link Xampp (Cho Thanh niên Ngáo Đá - Giải nén chạy Xampp --> Chạy Sever): Tải Về Tại Đây
Link htdocs ( Cho Thanh niên Nghiêm Túc - Giải nén ném vào xampp ): Tải Về Tại Đây
Một số lệnh chơi game :
- Thêm bạc: yinliang xxxx
- Thêm vàng: yuanbao xxxx
- Lên Vip : additem 13103 100
- Thêm vàng khóa : bindyuanbao xxxx
Chú ý : xxx = số lượng.
+ Chạy Sever:
- Ném htdocs vô xampp bật : Apache và MySQL nên.
- Vô TSQG : Chạy 1, 2 --> 127.0.0.1 --> Đăng ký Vào Game.
Một vài Hình ảnh :nguồn : clbgamesvn