Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Hệ thống bán vật phẩm trong game MU Shop NPC

 1. #1
  ⋆✢✥✦✧❂❉✱✵✶✷✸❇✻✼✮✡ Trong's Avatar
  Tham gia
  Feb 2018
  Vị trí hiện tại
  Newbie
  Bài viết
  219
  Thanks
  17
   Thanked 136 Times in 54 Posts  

  Hệ thống bán vật phẩm trong game MU Shop NPC

  Tìm hiểu về item bán trong Shop NPC


  Tùy từng Server mà mỗi server đều có cách đặt tên file shop cho từng NPC riêng.
  Bạn có thể hiểu các file NPC shop trong MU đơn giản là: liệt kê các item có trong danh dách item của Server, bao gồm số lượng và chất lượng. Mức giá được quy định tại file item của server sẽ được tăng hay giảm là do số lượng và chất lượng được liệt kê trong các shop NPC này! VD về bình máu, nếu bán 1 bình máu 0+ và só lượng là 1 sẽ có giá khác với bình máu SL 255 và +7.


  Dưới đây là nội dung ví dụ về item code trong shop.txt

  Bây giờ chúng ta đi giải nghĩa các đoạn mã nhé.
  Code:
  8 2 7 20 0 1 4 //Pad Armor+7+16+Luck
  8 - Số này nói với chúng ta phân loại các loại item mà bạn muốn add vào đó. Đây là danh sách phân loại của tất cả các loại item .

  Code:
  0 = Swords
  1 = Axes
  2 = Maces
  3 = Spears
  4 = Bows
  5 = Staffs
  6 = Shields
  7 = Helmets
  8 = Armor
  9 = Pants
  10 = Gloves
  11 = Boots
  12 = Wings and Orbs
  13 = Guardians
  14 = Potions, Jewls, Quest Items
  15 = Magic Scrolls
  Chẳng hạn, nếu chúng ta đã có Pad Helmet mà bây giờ bạn muốn thay vào đó là Pad Armor, bạn sẽ phải thay số 7 bằng số 8.


  --


  2 - Số đó là số phân lọai các item̀ . Trong file item.txt, bạn sẽ nhìn thấy nó;
  Code:
  1 2 3 1 1 1 "Dragon Armor" 59 37 0 68 120 30 0 1 0 1
  2 2 2 1 1 1 "Pad Armor" 10 7 0 28 30 0 1 0 0 1
  3 2 2 1 1 1 "Legendary Armor" 56 22 0 42 40 0 1 0 0 1
  Số bạn muốn là số đầu tiên ở hàng. Để ví dụ, Nếu chúng ta đã thêm Legendary Armor và muốn thay thế bằnǵ Pad Armor, chúng ta phải gõ 3 vào đó để thay thế cho số 2 .


  --


  7 - Đây là các dòng option và cấp của item. Tôi sẽ hướng dẫn chỉnh dòng này như thế nào;
  Ở đây đơn giản; chỉ thêm X số mà bạn muốn.
  Pad Armor+X+16+Luck
  Code:
  X = 1 - We get Pad Armor+1+16+Luck
  X = 2 - We get Pad Armor+2+16+Luck
  X = 3 - We get Pad Armor+3+16+Luck
  X = 4 - We get Pad Armor+4+16+Luck
  X = 5 - We get Pad Armor+5+16+Luck
  X = 6 - We get Pad Armor+6+16+Luck
  X = 7 - We get Pad Armor+7+16+Luck
  X = 8 - We get Pad Armor+8+16+Luck
  X = 9 - We get Pad Armor+9+16+Luck
  X = 10 - We get Pad Armor+10+16+Luck
  X = 11 - We get Pad Armor+11+16+Luck
  X = 12 - We get Pad Armor+12+16+Luck
  X = 13 - We get Pad Armor+13+16+Luck
  --


  20 - Số này tượng trưng cho độ bền của item. Giá trị có thể dịch chuyển từ 0 đến 255.


  --


  0 - Số này chỉ tình trạng có hoặc không . Item phải có skill hay ko. Cái này ko có trên amor, 0 = Ko và 1 = Có.


  --


  1 .Số này chỉ món đồ có Luck hay ko có luck. Như trên, 0 =ko Luck và 1 = Luck.


  Chú ý
  Nếu bạn add thêm item 1 món đồ sự kiện "item bag", quy tắc này dc thay thế bằng excellent option. Vì thế nó sẽ là bình thường 0 = Normal Item và 1 = Excellent item.


  --


  4 - Số này chỉ dòng option của đồ. Cho phép tôi giải thích;
  Cách dễ dàng nhất để đặt điều này ; nghĩ về khi bạn thêm vào shop Jewl of Life
  tới 1 item trong trò chơi. Bạn add 1 JoL tới item, rồi bạn đặt +4% option. Nếu bạn add 1 số khác, bạn sẽ có +8% option. Theo tôi? Đây là biểu đồ.
  Code:
  1 = 4%
  2 = 8%
  3 = 12%
  4 = 16%
  5 = 20%
  6 = 24%
  7 = 28%
  Nếu bạn muốn +28% option, bạn sẽ phải đặt 7 thay thế cho số 4
  -------------------------------
  Bi giờ sẽ là ví dụ về add item vào shop bằng tay:
  Code:
  shop0 - [Lorencia] Weapon Shop
  shop1 - [Lorencia] Bar
  shop2 - [Lorencia] Wizard Shop
  shop3 - [Lorencia] Peddlar
  shop4 - [Lorencia] Wanderer Merchant near the river
  shop5 - [Lorencia] Potion Girl
  shop6 - [Deivas] Bar
  shop7 - [Devias] Wizard Shop
  shop8 - [Devias] Weapon Shop
  shop9 - [Noria] Weapon Shop
  shop10 - [Noria] Potion Fairy

  Cách thêm đồ thì rất đơn giản chỉ cần copy nó vào trong cái shop nào bạn muốn bán thôi. Mỗi món đồ có 7 số 2 số đầu là kiểu (tên món đồ), số thứ 3 là level, thứ 4 là dur, thứ 5 là skill, thứ 6 là luck và thứ 7 là opt
  ví dụ:


  Code:
  1 2 3 4 5 6 7
  2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Axe+0
  2 6 1 255 0 0 0 //Chaos Axe+1
  2 6 0 255 1 0 0 //Chaos Axe+0+skill
  2 6 0 255 0 1 0 //Chaos Axe+0+luck
  2 6 0 255 0 0 1 //Chaos Axe+0+4dmg
  2 6 0 255 0 0 2//chaos axe+0+8dmg
  2 6 11 255 1 1 4 //chaos axe+11+skill+luck+16

  Đây là code của 1 số món đồ xa xỉ:
  Code:
  14 11 1 255 0 0 0 //star
  14 11 4 255 0 0 0 //heart
  14 11 5 255 0 0 0 //
  14 11 6 255 0 0 0 //silver medal
  14 11 7 255 0 0 0 //gold medal
  14 11 8 255 0 0 0 //box of kundan+1
  14 11 9 255 0 0 0 // box of kundan+2
  14 11 10 255 0 0 0 //box of kundan+3
  14 11 11 255 0 0 0 //box of kundan+4
  14 11 12 255 0 0 0 //box of kundan+5

  Item list:
  Code:
  0 0 0 255 0 0 0 //Kris
  0 1 0 255 0 0 0 //Shortsword
  0 2 0 255 0 0 0 //Rapier
  0 3 0 255 0 0 0 //Katache
  0 4 0 255 0 0 0 //Scimitar
  0 5 0 255 0 0 0 //Blade
  0 6 0 255 0 0 0 //Gladius
  0 7 0 255 0 0 0 //Falchion
  0 8 0 255 0 0 0 //Serpentsword
  0 9 0 255 0 0 0 //Salamandersword
  0 10 0 255 0 0 0 //Light Sabre
  0 11 0 255 0 0 0 //Legendary Sword
  0 12 0 255 0 0 0 //Heliacal Sword*
  0 13 0 255 0 0 0 //Doubleblade
  0 14 0 255 0 0 0 //Lightningsword
  0 15 0 255 0 0 0 //Giant Sword
  0 16 0 255 0 0 0 //Sword Of Destruction*
  0 17 0 255 0 0 0 //Dragon Slayer*
  0 18 0 255 0 0 0 //ThunderBlade*
  0 19 0 255 0 0 0 //Angelic Sword

  Axes
  Code:
  1 0 0 255 0 0 0 //Small Axe
  1 1 0 255 0 0 0 //Hatchet
  1 2 0 255 0 0 0 //Doubleaxe
  1 3 0 255 0 0 0 //Tomahawk
  1 4 0 255 0 0 0 //Fairyaxe
  1 5 0 255 0 0 0 //Battleaxe
  1 6 0 255 0 0 0 //Nikkeaaxe
  1 7 0 255 0 0 0 //Larkanaxe
  1 8 0 255 0 0 0 //Crescentic Axe

  Maces/Hammers
  Code:
  2 0 0 255 0 0 0 //Mace
  2 1 0 255 0 0 0 //Morningstar
  2 2 0 255 0 0 0 //Iron Hammer
  2 3 0 255 0 0 0 //Great Hammer
  2 4 0 255 0 0 0 //Serpenthammer
  2 5 0 255 0 0 0 //Crystal Morningstar*
  2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Axe

  Polearms
  Code:
  3 0 0 255 0 0 0 //Lightspear
  3 1 0 255 0 0 0 //Spear
  3 2 0 255 0 0 0 //Dragonlance
  3 3 0 255 0 0 0 //Big Pike
  3 4 0 255 0 0 0 //Serpentspear
  3 5 0 255 0 0 0 //Double Halberd
  3 6 0 255 0 0 0 //Halberd
  3 7 0 255 0 0 0 //Bardiche
  3 8 0 255 0 0 0 //Great Scythe
  3 9 0 255 0 0 0 //Bill Of Balrog*

  Bows
  Code:
  4 0 0 255 0 0 0 //Shortbow
  4 1 0 255 0 0 0 //Bow
  4 2 0 255 0 0 0 //Fairybow
  4 3 0 255 0 0 0 //Battlebow
  4 4 0 255 0 0 0 //Tigerbow
  4 5 0 255 0 0 0 //Lightbow
  4 6 0 255 0 0 0 //Chaosbow
  4 7 0 255 0 0 0 //Arrows
  4 8 0 255 0 0 0 //Crossbow
  4 9 0 255 0 0 0 //Golden Crossbow
  4 10 0 255 0 0 0 //Arquebus
  4 11 0 255 0 0 0 //Light Crossbow
  4 12 0 255 0 0 0 //Serpent Crossbow
  4 13 0 255 0 0 0 //Legendary Crossbow
  4 14 0 255 0 0 0 //Cannon Crossbow*
  4 15 0 255 0 0 0 //Bolts
  4 16 0 255 0 0 0 //Divine Crossbow*
  4 17 0 255 0 0 0 //Divine Bow*
  4 18 0 255 0 0 0 //Angelic Crossbow

  Staffs
  Code:
  5 0 0 255 0 0 0 //Skullstaff
  5 1 0 255 0 0 0 //Angelic Staff
  5 2 0 255 0 0 0 //Serpentstaff
  5 3 0 255 0 0 0 //Thunderstaff
  5 4 0 255 0 0 0 //Gorgonstaff
  5 5 0 255 0 0 0 //Legendary Staff
  5 6 0 255 0 0 0 //Resurrectstaff
  5 7 0 255 0 0 0 //Chaos Lightningstaff
  5 8 0 255 0 0 0 //Staff Of Destruction*
  5 9 0 255 0 0 0 //Unicorn Staff*
  5 10 0 255 0 0 0//Angelic Staff

  Shield
  Code:
  6 0 0 255 0 0 0 //Roundshield
  6 1 0 255 0 0 0 //Hornshield
  6 2 0 255 0 0 0 //Kiteshield
  6 3 0 255 0 0 0 //Fairyshield
  6 4 0 255 0 0 0 //Buckler
  6 5 0 255 0 0 0 //Shield Of Dragonslayer*
  6 6 0 255 0 0 0 //Boneshield
  6 7 0 255 0 0 0 //Spikeshield
  6 8 0 255 0 0 0 //Towershield
  6 9 0 255 0 0 0 //Ironshield
  6 10 0 255 0 0 0 //Roundshield
  6 11 0 255 0 0 0 //Serpentshield
  6 12 0 255 0 0 0 //Bronzeshield
  6 13 0 255 0 0 0 //Dragonshield*
  6 14 0 255 0 0 0 //Legendary shield  Armors
  //Bronze(DK)
  Code:
  7 0 0 255 0 0 0 //Bronze helm
  8 0 0 255 0 0 0 //Bronze armor
  9 0 0 255 0 0 0 //Bronze pants
  10 0 0 255 0 0 0 //Bronze gloves
  11 0 0 255 0 0 0 //Bronze boots

  Red Dragon(DK)
  Code:
  7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm
  8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor
  9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants
  10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves
  11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots

  //Pad(DW)
  Code:
  7 2 0 255 0 0 0 //Pad helm
  8 2 0 255 0 0 0 //Pad armor
  9 2 0 255 0 0 0 //Pad pants
  10 2 0 255 0 0 0 //Pad gloves
  11 2 0 255 0 0 0 //Pad boots

  //Legendary(DW)
  Code:
  7 3 0 255 0 0 0 //Legendary helm 106
  8 3 0 255 0 0 0 //Legendary armor 107
  9 3 0 255 0 0 0 //Legendary pants 108
  10 3 0 255 0 0 0 //Legendary gloves 109
  11 3 0 255 0 0 0 //Legendary boots 110

  //Bone(DW)
  Code:
  7 4 0 255 0 0 0 //Bone helm
  8 4 0 255 0 0 0 //Bone armor
  9 4 0 255 0 0 0 //Bone pants
  10 4 0 255 0 0 0 //Bone gloves
  11 4 0 255 0 0 0 //Bone boots

  //Leather(DK)
  Code:
  7 5 0 255 0 0 0 //Leather helm
  8 5 0 255 0 0 0 //Leather armor
  9 5 0 255 0 0 0 //Leather pants
  10 5 0 255 0 0 0 //Leather gloves
  11 5 0 255 0 0 0 //Leather boots  //Scale(DK)
  Code:
  7 6 0 255 0 0 0 //Scale helm
  8 6 0 255 0 0 0 //Scale armor
  9 6 0 255 0 0 0 //Scale pants
  10 6 0 255 0 0 0 //Scale gloves
  11 6 0 255 0 0 0 //Scale boots

  //Sphinx(DW)
  Code:
  7 7 0 255 0 0 0 //Sphinx helm
  8 7 0 255 0 0 0 //Sphinx armor
  9 7 0 255 0 0 0 //Sphinx pants
  10 7 0 255 0 0 0 //Sphinx gloves
  11 7 0 255 0 0 0 //Sphinx boots

  //Brass(DK)
  Code:
  7 8 0 255 0 0 0 //Brass helm
  8 8 0 255 0 0 0 //Brass armor
  9 8 0 255 0 0 0 //Brass pants
  10 8 0 255 0 0 0 //Brass gloves
  11 8 0 255 0 0 0 //Brass boots

  //Iron Plated(DK)
  Code:
  7 9 0 255 0 0 0 //Iron helm
  8 9 0 255 0 0 0 //Iron armor
  9 9 0 255 0 0 0 //Iron pants
  10 9 0 255 0 0 0 //Iron gloves
  11 9 0 255 0 0 0 //Iron boots

  //Vine(Elf)
  Code:
  7 10 0 255 0 0 0 //Vine helm
  8 10 0 255 0 0 0 //Vine armor
  9 10 0 255 0 0 0 //Vine pants
  10 10 0 255 0 0 0 //Vine gloves
  11 10 0 255 0 0 0 //Vine boots

  //Silk(Elf)
  Code:
  7 11 0 255 0 0 0 //Silk helm
  8 11 0 255 0 0 0 //Silk armor
  9 11 0 255 0 0 0 //Silk pants
  10 11 0 255 0 0 0 //Silk gloves
  11 11 0 255 0 0 0 //Silk boots

  //Wind(Elf)
  Code:
  7 12 0 255 0 0 0 //Wind helm
  8 12 0 255 0 0 0 //Wind armor
  9 12 0 255 0 0 0 //Wind pants
  10 12 0 255 0 0 0 //Wind gloves
  11 12 0 255 0 0 0 //Wind boots

  //Spirit(Elf)
  Code:
  7 13 0 255 0 0 0 //Spirit helm
  8 13 0 255 0 0 0 //Spirit armor
  9 13 0 255 0 0 0 //Spirit pants
  10 13 0 255 0 0 0 //Spirit gloves
  11 13 0 255 0 0 0 //Spirit boots

  //Guardian(Elf)*
  Code:
  7 14 0 255 0 0 0 //Guardian Helm*
  8 14 0 255 0 0 0 //Guardian Armor*
  9 14 0 255 0 0 0 //Guardian Pants*
  10 14 0 255 0 0 0 //Guardian Gloves*
  11 14 0 255 0 0 0 //Guardian Boots*

  //Unicorn (MG)*
  Code:
  8 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Armor*
  9 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Pants*
  10 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Gloves*
  11 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Boots*

  //Black Dragon(DK)
  Code:
  7 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon helm
  8 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon armor
  9 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon pants
  10 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon gloves
  11 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon boots

  //Black Phoenix(DK)Best*
  Code:
  7 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Helm*
  8 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Armor*
  9 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Pants*
  10 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Gloves*
  11 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Boots*

  //Soul Master(SM - DW )Best*
  Code:
  7 18 0 255 0 0 0 //Soul Helm*
  8 18 0 255 0 0 0 //Soul Armor*
  9 18 0 255 0 0 0 //Soul Pants*
  10 18 0 255 0 0 0 //Soul Gloves*
  11 18 0 255 0 0 0 //Soul Boots*

  //Divine(Elf)Best*
  Code:
  7 19 0 255 0 0 0 //Divine Helm*
  8 19 0 255 0 0 0 //Divine Armor*
  9 19 0 255 0 0 0 //Divine Pants*
  10 19 0 255 0 0 0 //Divine Gloves*
  11 19 0 255 0 0 0 //Divine Boots*

  //Thunder(MG)Best*
  Code:
  8 20 0 255 0 0 0 //Thunder Armor*
  9 20 0 255 0 0 0 //Thunder Pants*
  10 20 0 255 0 0 0 //Thunder Gloves*
  11 20 0 255 0 0 0 //Thunder Boots*

  //Chaos Wings
  Code:
  12 0 0 255 0 0 0 //Fairy Wings
  12 1 0 255 0 0 0 //Heaven Wings
  12 2 0 255 0 0 0 //Satan Wings
  12 3 0 255 0 0 0 //Fairy Wings 2
  12 4 0 255 0 0 0 //Mage Wings 2
  12 5 0 255 0 0 0 //Knight Wing 2
  12 6 0 255 0 0 0 //MG Wing 2

  //Summon Orb
  Code:
  12 8 0 0 0 0 0 //Healing Orb
  12 9 0 0 0 0 0 //Advanced Defence
  12 10 0 0 0 0 0 //Advanced Damage
  12 11 0 0 0 0 0 //Summon Goblin
  12 11 1 0 0 0 0 //Summon Golem
  12 11 2 0 0 0 0 //Summon Assassin
  12 11 3 0 0 0 0 //Summon Yeti
  12 11 4 0 0 0 0 //Summon DarkKnight
  12 11 5 0 0 0 0 //Summon Bali
  12 11 6 0 0 0 0 //Summon Soilder
  12 7 0 255 0 0 0//Orb of twisting slash
  12 12 0 255 0 0 0 //Earth Break (Blade Knight)
  12 13 0 255 0 0 0 //Unicorn Attack (Blade Knight/Dark Knight/MG)
  12 14 0 255 0 0 0 //Mass Healing (Blade Knight)
  12 16 0 255 0 0 0 //Flame Slash (MG)
  12 17 0 255 0 0 0 //Penetration Shot Orb (Muse Elf/Elf)
  12 18 0 255 0 0 0 //Ice Shot Orb (Muse Elf)
  12 19 0 255 0 0 0 //Swift Attack Orb (Dark Knight)

  //Guardians
  Code:
  13 0 0 255 0 0 0 //Guardian Angel
  13 1 0 255 0 0 0 //Satan
  13 2 0 255 0 0 0 //Horn of Unilia
  13 3 0 255 0 0 0 //DinoRant

  //Misc
  Code:
  13 8 0 255 0 0 0 //Ice Ring
  13 9 0 255 0 0 0 //Poison Ring
  13 10 0 255 0 0 0 //Dino Transformation Ring
  13 10 1 255 0 0 0 //Giant Transformation Ring
  13 10 2 255 0 0 0 //Skeleton Transformation Ring
  13 10 3 255 0 0 0 //Bull Transformation Ring
  13 10 4 255 0 0 0 //Mage Transformation Ring
  13 10 5 255 0 0 0 //Death Bull Transformation Ring
  13 12 0 255 0 0 0 //Lightning Necklace
  13 13 0 255 0 0 0 //Fire Necklace
  13 14 0 255 0 0 0 //Blue Feather
  13 15 0 255 0 0 0 //Blue Pear
  13 16 0 255 0 0 0 //Blood Book
  13 17 0 255 0 0 0 //Blood Tooth
  13 18 0 255 0 0 0 //Cloak
  13 19 0 255 0 0 0 //Mini Angelic Staff
  14 10 0 0 0 0 0 //Town Teleport
  14 11 0 255 0 0 0 //Box Of Luck
  14 12 0 255 0 0 0 //Heart
  12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
  14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless
  14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
  14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Life
  14 22 0 255 0 0 0 //Jewel Of Creation*
  14 17 0 255 0 0 0 //Eye of Devil Square
  14 18 0 255 0 0 0 //Devil Square Key
  14 19 0 255 0 0 0 //Devil Square Invitation
  14 20 0 255 0 0 0 //Sentimental Charm
  14 21 0 255 0 0 0 //HINET
  14 23 0 255 0 0 0 //King's Book
  14 24 0 255 0 0 0 //Sword Of The Broken Soul*
  14 25 0 255 0 0 0 //Tear Of The Fairy*
  14 26 0 255 0 0 0 //Soul Of Instinct*

  //Spell Book
  Code:
  15 0 0 255 0 0 0 //Poison
  15 1 0 255 0 0 0 //Meteorite
  15 2 0 255 0 0 0 //Lightning
  15 3 0 255 0 0 0 //Fireball
  15 4 0 255 0 0 0 //Flame
  15 5 0 255 0 0 0 //Teleport
  15 6 0 255 0 0 0 //Ice
  15 7 0 255 0 0 0 //Twister
  15 8 0 255 0 0 0 //Evil Spirits
  15 9 0 255 0 0 0 //Hellfire
  15 10 0 255 0 0 0 //Power Wave
  15 11 0 255 0 0 0 //Aurora
  15 12 0 255 0 0 0 //Comet
  15 13 0 255 0 0 0 //Inferno
  15 14 0 255 0 0 0 //Psychic Teleport
  15 15 0 255 0 0 0 //Attack Shield Aura

  Muốn tạo bug jewels thì rất dế:
  chỉ cần để chỉ số dur (255) của mấy **c jewels thì khi bán lại sẽ được rất nhiều tiền.
  Còn dây là nhẫn với dây chuyền xịn
  Code:
  13 8 11 255 0 0 4
  13 9 11 255 0 0 4
  13 12 11 255 0 0 4
  13 13 11 255 0 0 4

 2. The Following 2 Users Say Thank You to Trong For This Useful Post:

  huyettrichtu (05-11-2018),lequangvu (05-16-2018)

 3. #2

  Tham gia
  May 2018
  Bài viết
  6
  Thanks
  9
   Thanked 0 Times in 0 Posts  
  Trọng ơi. ông có thể hướng dẫn mình cách add đồ thần vào shop được k ?

 4. #3
  Thành Viên Năng Nổ ElfCheat's Avatar
  Tham gia
  Apr 2018
  Vị trí hiện tại
  TWICE
  Bài viết
  318
  Thanks
  19
   Thanked 188 Times in 94 Posts  
  Đồ thần chỉ bán ở Scf bot store được thôi. Shop zen trừ khi làm lại ...
  Nayeon <3

 5. The Following User Says Thank You to ElfCheat For This Useful Post:

  Trong (05-12-2018)

Các Chủ đề tương tự

 1. [Mu PC] Xin hỏi cách Mua đồ Shop DWEB có socket khi vào game
  Bởi leroi trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 08-24-2018, 11:22 AM
 2. [Mu PC] LaÌm sao ADD được đồ excellent vào shop trong mu SEASON2 vậy ?
  Bởi KhongGianOL trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 07-06-2018, 08:04 AM
 3. [TLBB] Cho em hỏi 1 chút về nút Mặc / Cưỡi thử trong shop KNB
  Bởi doanlephuvinh trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 06-23-2018, 06:33 AM
 4. Muchiton.net - Open 5/5 - Bán đồ Full = Zen Shop game
  Bởi PhatTai trong diễn đàn CÁC SERVER GAME PRIVATE ONLINE
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 05-03-2018, 09:58 PM
 5. mutruyenkyss6.com Open 4/5 - Bán Box kundun 1-2-3 = zen shop game
  Bởi PhatTai trong diễn đàn CÁC SERVER GAME PRIVATE ONLINE
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 05-03-2018, 09:58 PM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn có thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn có thể sửa bài viết
 •