Hướng dẫn tùy chỉnh box các bạn xem tham khảo.


===========================================
1. CHỈNH QUĂNG BOX LUÔN RỐI ĐỔ EXCELLENT
Mở File D:\MUSERVER\Data\CommonServer.cfg chỉnh các thông sô sau thành 100
Code:
;==========================================================
; Box +1
;==========================================================
EledoradoGoldGoblenItemDropRate  = 100       ; item drop rate from +1 gold box drop (gold goblin - eldorado event) - [%]
EledoradoGoldGoblenExItemDropRate = 100      ; ex-item drop rate from +1 gold box drop (gold goblin - eldorado event) - [%]
;==========================================================
; Box +2
;==========================================================
EledoradoTitanItemDropRate = 100          ; item drop rate from +2 gold box drop (gold titan - eldorado event) - [%]
EledoradoTitanExItemDropRate = 100         ; ex-item drop rate from +2 gold box drop (gold titan - eldorado event) - [%]
;==========================================================
; Box +3
;==========================================================
EledoradoGoldDerconItemDropRate  = 100       ; item drop rate from +3 gold box drop (gold dercon - eldorado event) - [%]
EledoradoGoldDerconExItemDropRate = 100      ; ex-item drop rate from +3 gold box drop (gold dercon - eldorado event) - [%]
;==========================================================
; Box +4
;==========================================================
EledoradoDevilLizardKingItemDropRate = 100   ; item drop rate from +4 gold box drop (gold lizard king - eldorado event) - [%]
EledoradoDevilLizardKingExItemDropRate = 100  ; ex-item drop rate from +4 gold box drop (gold lizard king - eldorado event) - [%]
;==========================================================
; Box +5
;==========================================================
EledoradoDevilTantarosItemDropRate = 100    ; item drop rate from +5 gold box drop (gold tantaros - eldorado event) - [%]
EledoradoDevilTantarosExItemDropRate = 100   ; ex-item drop rate from +5 gold box drop (gold tantaros - eldorado event) - [%]2. MUỐN CHỈNH QUĂNG BOX RƠI ITEM GÌ THÌ NÓ RƠI CÁI ĐÓ


Thông số chỉnh tại file eventitembag8.txt (box +1), eventitembag9.txt (+2), eventitembag10.txt (+3), eventitembag11.txt (+4), eventitembag12.txt (+5)


Bạn chỉnh theo cú pháp sau:


Code:
Index, Type, dificulade, option, luck, skill
+ Index, Type: là số hiệu Item
+ Dificulade: cái này không biết dịch thế nào cho chính xác, cái số này càng cao item càng có giá Max là 255, mặc định là 0.
+ 3 cái còn lại chơi games là biết gì rồi.
Ví dụ ta có bộ code item là:
Code:
Dragon Set 


7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm 
8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor 
9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants 
10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves 
11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots

Để add vào sự kiện Box +5 ta mở file eventitembag12.txt ra chèn vào đoạn
Code:
7 1 0 0 1 0 //Dragon Helm
8 1 0 0 1 0 //Dragon Armor
9 1 0 0 1 0 //Dragon Pants
10 1 0 0 1 0 //Dragon Gloves
11 1 0 0 1 0 //Dragon Boots
Chúng ta chú ý sẽ thấy code ITEM chuẩn là 7 dòng (2 số đầu đại diện cho tên Item, Level, Durability, Luck, Skill, Option) nhưng trong Event thì chỉ có 6 dòng thôi không có dòng Level của Item. (Level ở đây là +)
3. CÁC ADD BOX KUNDUN CHO NHÂN VẬT


Cái này có nhiều cách David không rành SQL nên dùng cách cổ điển nhất chỉ các bạn nhé đó là dùng CzFMuEditor
có nhiều bạn hỏi trong CzFMuEditor không có thông số Box KUNDUN không add được.
Nhưng nếu bạn chú ý thì BOX LUCK và Box KUNDUN là một thôi chỉ các nhau cái Level và Durability.


Với bản so sánh trên thì ta kết luận chúng là một loại nhưng khác Level và Durability. Vậy muốn add box vào thùng đồ đơn giản là chỉnh Box Luck.
Vậy là xong rồi đó ! Have Fun ![/QUOTE]