Download: http://www.mediafire.com/download/2k...o29yz/home.rar

Trang download game: Đang cập nhật

Hướng dẫn config:


Code:
FanpageMở file index.html và js/skin-home-v3.jstìm https://www.facebook.com/ngayhomquadatung và sửa lại thành link fanpage của bạn
Code:
Bảng Xếp hạngMở file config.php$url = "http://id.huyenthoaimu.com.vn";-->Sửa thành quản lý NBB của bạn
DEMO: