Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

Trong hướng dẫn này Lmt sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một bức tranh thiên nhiên thêm vào một chiếc cầu vồng vô cùng ấn tượng. Đây là hướng dẫn vô cùng đơn giản trong photoshop.

Bước 1:
Bạn làm như sau:

Bạn tô màu Gradien như sau:

Bước 2:Bạn dùng công ** Eraser xóa mờ hai đầu như sau:

Bước 3:Bạn vào Filter/ Gaussian Blur và áp dụng như sau:

Bạn nhấn Ctrl+ T chọn lệnh Warp và chọn lệnh Arc như sau:

Bạn giảm Opacity xuống khoảng 45% và di chuyển như sau bạn sẽ được như hình: