Bước 1:
Trong Photoshop bạn mở File người mẫu lên bằng cách vào vào File/open, Tiếp theo đó bạn dùng công ** pen để căt người phụ nữ riêng ra:


Bước 2:
Bạn tạo thêm một Layer mới tô với 2 màu như sau:

Bước 3:
Duplicate Layer mà bạn vưa tạo và tạo thêm một số hiệu ứng ở phía bên phải của hình ảnh và đổi chế độ là Hard Light:

Bước 4:
Thêm một số hiệu ứng cọ với bàn trải mềm khoảng 20% Opacity

Bước 5:
Tạo thêm một Layer mớ và lặp lại bước 4 nhưng lần này bạn sử dụng bàn chải mềm màu hồng và cuối cùng là bàn chải mềm màu trắng với đường kính khoảng 500Px , 20% opacity như sau:

Bước 6:
Bây giờ bạn áp dụng Color Balance Adjustment với mã màu như sau:
R=-52, G=+75,B=-49

Bước 7:
Thêm một Layer mới Color Balance Adjustment với mã màu như sau:
R=-43, G=-55, B=+100

Bước 8:
Để cho bức ảnh thêm lung linh ta thêm một lớp Hue/Saturation chỉnh sửa như sau:
Hue:22, Saturation:42, Lightness:20

Bước 9:
Tạo thêm một bản sao của cô gái tăng kích thước của cô gái lên. Thêm một lớp mặt nạ cho hình cô gái bạn áp dụng Gaussian blur cho 8px

Bước 10:
Bây giờ bạn chỉ cấn trang trí thêm cho bức ảnh một cách của riêng bạn kết quả cuổi cùng của hình ảnh này là: