Vì mình bán fix cho 1 số người nay đã thấy tràn lan nên bỏ và share cho mọi người cùng dùng

https://drive.google.com/file/d/0B42...FYcHp0RzA/view

demo