bác nào có cho em xin với ạ , chứ dùng tool silver không hỗ trợ ss9 trở đi ạ