mudinhcao.net
http://mudinhcao.net

MÁY CHỦ MỚI ARENA

HỖ TRỢ TÂN THỦ 1 SÉT ITEM FULL

Alphatest Game 09h00 - 2/5/2018
Open Chính thức 13h00 - 5/5/2018
( tức vào lúc 1h chiều )
THÔNG TIN SERVER...

Mudinhcao.net - Open 13h : 5/5 - Fix bug agi, auto reconnect, /Offtrade, Dame > 65k
mudinhcao.net
http://mudinhcao.net

MÁY CHỦ MỚI ARENA

HỖ TRỢ TÂN THỦ 1 SÉT ITEM FULL

Alphatest Game 09h00 - 2/5/2018
Open Chính thức 13h00 - 5/5/2018
( tức vào lúc 1h chiều )
THÔNG TIN SERVER...

Mudinhcao.net - Open 13h : 5/5 - Fix bug agi, auto reconnect, /Offtrade, Dame > 65k

Diễn đàn thảo luận vnDev.Games.COM - http://vndev.games