Xin chào mọi người

Mình xin gửi đến tất cả các bạn về 1 server Mu Online mà mình dành tâm huyết để phát triển

Mu World of Void
Season 8.3
Exp: x100
Drop: 50%
Custom drops, spots, boss, mini boss, events, quests, etc...
Max Resets: 100 (Max points 10.000)
Free for all

Server của mình đã trải qua alpha test từ tháng 4, và sẽ bắt đầu beta test trong suốt tháng 5 (từ 02/05/2018 đến hết 31/05/2018). Nếu các bạn có hứng thú muốn trải nghiệm thì hãy nhanh chân đăng ký và tải game trên website...

Mu World Of Void Season8ep3 Beta Test 16/4
Xin chào mọi người

Mình xin gửi đến tất cả các bạn về 1 server Mu Online mà mình dành tâm huyết để phát triển

Mu World of Void
Season 8.3
Exp: x100
Drop: 50%
Custom drops, spots, boss, mini boss, events, quests, etc...
Max Resets: 100 (Max points 10.000)
Free for all

Server của mình đã trải qua alpha test từ tháng 4, và sẽ bắt đầu beta test trong suốt tháng 5 (từ 02/05/2018 đến hết 31/05/2018). Nếu các bạn có hứng thú muốn trải nghiệm thì hãy nhanh chân đăng ký và tải game trên website...

Mu World Of Void Season8ep3 Beta Test 16/4

Diễn đàn thảo luận vnDev.Games.COM - http://vndev.games