1. DOWLOAD SERVER + CLIENT
2. HD:
- 1. Giải nén thư mục bất kỳ, vào thư mục Server chạy run server.bat (disk/Rust 14.03/Server/Run Server.bat)
- 2. Chạy Rust Launcher.exe or rust.exe để chạy game (bấm F1 chọn biểu tượng
để vào game
Hoặc có thể chơi online với server này:
net.connect rust.minecraftnoob.com:28015