cho mình hỏi là khi mình chình thông số nhân vật lớn nên trong thông tin nhân vật không nhìn thấy hết số các anh ai biết chỉ giúp mình chỉnh độ rộng thông số cường lực, nội lực, thân pháp, hội công.. lại với. Mình xin cám ơn. mình không gởi hình được….diễn đàn không có thấy chỗ hiện đính kèm ảnh.