Mình cũng đang chạy thử, bật bishop, gamecenter, goddess đều hiện tí rồi tự tắt @@