Hi các bác
Mình chạy con mu mobile 6.0
Chức năng liên server mình đã chạy
Có map liên server đã mở
Phụ bản liên server đã mở
Nhưng hiện tại mấy cái hoạt động liên server mình chưa mở được,
Có bác nào biết giúp mình hoặc hướng dẫn mình mở mấy cái hoạt động đó lên
Cho mình xin thông tin để mình liên hệ nhé
Mình xin hậu tạ tử tế

Thank anh em đã quan tâm