Ai có 2 bản Server 1.6 không cho xin với .... bản bug cũng dc.... đem về nghich htooi