Mình đang chạy sever Jx Win , lúc đang chơi thì bị lỗi
No response from clinent <87172, 80031>, Kill It ...
là đơ gamesever
Ai giúp fix được mình sẽ hậu tạ ...
Có thể để lại fb để mình inb nói chuyện dễ hơn ...