ae có thể chỉ em cách add anti mph vô server đc ko ạ
cảm ơn a/c nhiều
ai nhận dệ tử ko ạ ^^ em mới vô nghề