Mình thấy 1 số MU có lệnh này để kích hoạt auto reset khi auto train max level sẽ tự động reset, thay vì phải gõ lệnh /reset thì tự reset luôn khi nhập lệnh. Bạn nào biết cái này hướng dẫn với. thank y