Sao 1 tuần vọc vạch phá phách thì em bắt đầu làm các Set Type mới cho server của e
Nhưng nó bị vấn đề
1. Thông tin của set đồ
phần chữ màu xám của đồ mới của e nó không hiện lên
Chỉ hiện ở trên đầu thôi
các set khác của server vẫn bình thường
2.Dòng option khi mặc đồ nó hiển thị không đầy đủ thông tin(mất thông tin) vì cái khung nó hơi bé có cách nào để cho nó hiển thị đầy đủ không
Em đã thử các độ phân giải khác nhau của game rồi ạ!!
Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	Screen(04_14-05-04)-0001.jpg
Xem:	26
KT :	100.3 KB
ID :	56
Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	Screen(04_14-05-04)-0002.jpg
Xem:	23
KT :	100.4 KB
ID :	57
Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	Screen(04_14-04-56)-0003.jpg
Xem:	18
KT :	97.4 KB
ID :	58