SV mình cứ đến giời sự kiện medusa (SCFSwampEvent) là nó báo thế này:
Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	3.jpg
Xem:	33
KT :	19.6 KB
ID :	76Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	2.jpg
Xem:	29
KT :	20.0 KB
ID :	77

Rồi như vậy 5 phút sau báo thất bại với mở cổng vào nhưng ko thấy quái đâu
Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	5.jpg
Xem:	27
KT :	20.5 KB
ID :	78

Ae nào biết lỗi nãy xin hướng dẫn với ạ mình cảm ơn!