Bác nào có thể chỉ giúp em về file tranh đoạt lãnh thổ và cách chỉnh lại time ko ạ.?
Em xin chân thành đa tạ.!