Hiện tại mình đang bị lỗi item hoàng kim không bán hay giao dịch,không làm gì được cả. Ai biết cách fix lỗi trong source có thể chỉ mình với được không???