Nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Mình chơi Sum thì đánh boss ngon lắm. Nhưng riêng các class khác thì đánh boss không thấm vào đâu hết. Mong các cao nhân giúp đỡ cho ạ