Anh em cho hỏi con dk khi tăng skill master lên thì chiêu sít gió chỉ thấy đâm vô không thấy cơ gió theo, xin cách fix ạ.. cảm ơn nhiều!