Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Mọi người xem hộ cái ChatFilter mình thêm vào vẫn ko chặn được chát

 1. #1
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Sep 2017
  Bài viết
  20
  Likes
  6
  Liked 1 Time in 1 Post

  Mọi người xem hộ cái ChatFilter mình thêm vào vẫn ko chặn được chát

  Source

  Code:
  #include "StdAfx.h"
  #include "ChatFilter.h"
  #include "..\include\readscript.h"
  #include "logproc.h"
  #include "GameMain.h"
  #include "LogToFile.h"
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  
  ChatFilter g_ChatFilter;
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  
  void ChatFilter::Init()
  {
    this->Counter  = 0;
    this->BanTime  = 0;
  }
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  
  void ChatFilter::Load()
  {
    this->Init();
    this->ReadList("..\\Data\\Other\\FilterList.txt");
    this->ReadMain("..\\Data\\Other\\FilterMain.ini");
  }
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  
  void ChatFilter::ReadList(char * File)
  {
    int Token;
    // ----
    SMDFile = fopen(File, "r");
    // ----
    if( SMDFile == 0 )
    {
      MsgBox(lMsg.Get(MSGGET(0, 112)), File);
      return;
    }
    // ----
    while(true) 
    {
      Token = GetToken();
      // ----
      if( Token == END )
      {
        break;
      }
      else
      {
        if( Token == NAME )
        {
          CString TextUTF(TokenString);
          int Size = this->StringToUTF8(TextUTF);
          memcpy(this->Filter[Counter].Text, TextUTF, Size);
          // ----
          this->Counter++;
        }
      }
    }
    // ----
    //LogAddTD("[ChatFilter] [%d] Words loaded from list", this->Counter);
    // ----
    fclose(SMDFile);
  }
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  
  void ChatFilter::ReadMain(char * File)
  {
    this->UsePenalty  = GetPrivateProfileInt("Common", "UsePenalty", 0, File);
    this->BanTime    = GetPrivateProfileInt("Common", "ChatBanTime", 5, File);
  }
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  
  int ChatFilter::StringToUTF8(CString & Text)
  {
    LPCTSTR MultiByte  = Text;
    int Size      = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, MultiByte, -1, 0, 0);
    wchar_t * Output  = new wchar_t[Size];
    // ----
    MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, MultiByte, -1, Output, Size);
    Text.Empty();
    Text = CString(Output);
    // ----
    delete [] Output;
    return Size;
  }
  // -------------------------------------------------------------------------
  
  
  int ChatFilter::CheckText(char * Text)
  {
    // ----
    if( (Text == NULL) || (strcmp(Text, "") == 0) )
    {
      return 2;
    }
    // ----
    //LogAddC(2, "[DEBUG] Text: %s", Text);
    CString TextUTF(Text);
    int Size = StringToUTF8(TextUTF);
    //LogAddC(2, "[DEBUG] UTF8: %s", TextUTF);
    char TextBuff[300];
    ZeroMemory(TextBuff, 299);
    memcpy(TextBuff, TextUTF, Size);
    //LogAddC(2, "[DEBUG] TextBuff: %s", TextBuff);
    // ----
    int Result = 1;
    // ----
    for( int i = 0; i < this->Counter; i++ )
    {
      if( _tcsstr(CharLower(TextBuff), CharLower(this->Filter[i].Text)) != NULL )
      {
        //LogAddC(2, "[DEBUG] Filter[i].Text: %s", this->Filter[i].Text);
        Result = 0;
        break;
      }
    }
    // ----
    return Result;
  }
  // -------------------------------------------------------------------------
  Lần sửa cuối bởi Trong; 10-09-2017 lúc 11:13 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Stats
Flag Counter