https://www.youtube.com/watch?v=Kl_JqjL8HoM
e dùng bản darksteam bị lỗi skill như clip trên đã khai báo với bên diễn đàn họ cho rằng do clien vì clien họ k suppor , tắt skill bên Gs vẫn bị treo nhân vật khi sử dụng cảm ơn m.n đã quan tâm ạ