Tên:  Untitled.jpg
Xem: 32
KT:  17.7 KB
Em đã config như hình, nhưng k hiểu sao rs xong nhân vật vẫn còn lv 400.
Các bro chỉ em với !!